ELEKTROBANK

Elektroteknik Bilgi Bankası

Elektrobank Satın Al
KİMYASAL MADDELER ve FORMULLERİ

                                                                                                                                                            15 / 03 / 2019
 

KİMYASAL MADDELER
Kimyasal terimler

 www.elektrobank.com.tr

Ticari Adı

Kimyasal Adı

Kimyasal Formülü

Aseton

Aseton

(CH3)2 CO

Asetilen

Asetilen

C2H2

Amonyak

Amonyak

NH3

Amonyak hidroksit

Amonyum

NH4OH

Anilin

Anilin

C6H5NH2

Boksit

Alüminyum hidrat

AI2O32H2O

Ağartma tozu

Kalsiyum klorür

CaCl(OCI)

Göz taşı

Bakır sülfat

CuSO45H2O

Boraks

Sodyum tetraborat

Na2b4o710h2o

Lehim pastası

Çinko klorür

ZnCI23H2O

Kadmiyum sülfat

Kadmiyum sülfat

CdSO4

Kalsiyum klorür

Kalsiyum klorür

CaCl2

Karbür

Kalsiyum karbür

CaC2

Karbolik asit

Fenol

C6H5OH

Karbondioksit

karbondioksit

CO2

Karborandum

Silisyum karbür

SlC

Kostik potas

Potasyum hidroksit

KOH

Kostik soda

Sodyum hidroksit

NaOHCa

Tebeşir

Kalsiyum karbonat

CO3

Zencefil

Civa sülfür

HgS

Yemek tuzu

Sodyum klorür

NaCl

Eter

Dietil eter

(C2H5)2O

Tuz

Sodyum tiyasülfat

Na2S2O35H2O

Glober tuzu

Sodyum sülfat

Na2SO410H20

Gliserin veya gliserol

Gliserin

C3H5(OH)3

Grafit

Kristalize karbon

C

Demir iki sülfat

Demir iki sülfat

FeSO47H2O

Alçı taşı

Kalsiyum sülfat

CaSO42H2O

Bütan gazı

Propan

C3H8

Hidroklorik asit

Hidroklorik asit

HCl

Hidroflorik asit

Hidrojen florür

HF

Hidrojen sülfür

Hidrojen sülfür

H2S

Demir klorür

Demir klorür

FeCl24H2O

Demir sülfür

Demir sülfür

FeS

Güldürücü gaz

Azot monoksit

N2O

Kurşun oksit

Kurşun monoksit

PbO

Kur?un sülfür

Kurşun sülfür

PbS

 

Ticari Adı

Kimyasal Adı

Kimyasal Formülü

Kireçtaşı

Kalsiyum korbanot

CaCO3

Magnezyum oksit

Magnezyum oksit

MgO

Bataklık gazı

Metan

CH4

Kırmızı kurşun

Kurşun orto plombat

2PbOPbO2

Nitrik asit

Nitrik asit

HNO3

Fosforik asit

Orto fosforik asit

H3PO4

Potas

Potasyum karbonat

K2CO3

Potasyum bromür

Potasyum bromür

KBr

Potasyum klorat

Potasyum klorat

KClO3

Potasyum klorür

Potasyum klorür

KCI

Potasyum kromat

Potasyum kromat

K2CrO4

Potasyum siyanür

Potasyum siyanür

KCN

Potasyum dikromat

Potasyum dikromat

K2CrO7

Potasyum iyodür

Potasyum iyodür

KI

Prussik asit

Hidrojen siyanür

HCN

Pr oluzit

Manganez dioksit

MnO2

Sönmemiş kireç

Kalsiyum monoksit

CaO

Turnbull mavisi

Potasyum ferri siyanür

K3Fe(CN)6

amonyum klorür

Amonyum klorür

NH4CI

gümüş bromür

Gümüş bromür

AgBr

Gümüş nitrat

Gümüş nitrat

AgNO3

Sönmüş kireç

Kalsiyum hidroksit

Ca(OH)2

Soda

Sodyum karbonat

Na2CO310H2O

Sodyum monoksit

Sodyum oksit

Na2O

İs

Amorf karbon

C

Amonyak

Sıvı amonyak

NH3

Kalay klorür

Kalay klorür

SnCI22H2O

Sülfirik asit

Sülfirik asit

H2SO4

Kalay taşı

Kalay oksit

SnO2

Trilen

Triklor etilen

C2HCI3

Üre

Üre

CO(NH2)2

Su

Su

H2O

Beyaz kurşun

Kurşun karbonat

2PbCO3Pb(OH)2

Çinko sülfat

Çinko sülfat

ZnSO47H2O

Prusya mavisi

Potasyum ferrosiyanür

K4Fe(CN)63H2O

Çinko sülfür

Çinko sülfür

ZnS

Çinko veya çin beyazı

Çinko oksit

ZnO

kimyasal maddeler ve formülleri, Kimyasal terimler ve formülleri, kimya terimleri ingilizce, kimya terimleri ile ilgili bulmaca, 50 tane kimyasal terim, kimya terimleri mag, kimya terimleri sözlüğü tdk, m ile başlayan kimya terimleri, mag ile başlayan kimya terimleri, diyaliz nedir kimya terimi

 

 

                                                                                                          D E V A M I >>>>>>


ELEKTROBANK :
ELEKTROTEKNİK BİLGİ BANKASI Elektrik Mühendisliği El Altı Kitabı
GENEL DAĞITIM : www.Kar-el.com.tr Tesisat Malzemelerinin Güncel Fiyatlarını Görebilirsiniz

Kitabı satın almak için tıklayınız..