ELEKTROBANK

Elektroteknik Bilgi Bankası

Elektrobank Satın Al
"ELEKTROBANK" İNGİLİZ ve AMERİKAN ÖLÇÜ BİRİMLERİNİN METRİK SİSTEME ÇEVRİLMESİ

                                                                                                      15 / 03 / 2019

AMERİKAN VE İNGİLİZ  ÖLÇÜ SİSTEMLERİ İLE METRİK SİSTEMİN BİRBİRİNE DÖNÜŞÜM CETVELİ

UZUNLUK ÖLÇÜLERİ                                                                              LİNEAR MEASURES

UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

mm

cm

dm

m

km

inch parmak (*)

foot ayak (ft)

Yard Yarda (Yrd)

State mile

 Kara

 mili

Naut mile Deniz mili

1 mm

1

0,1

0,01

0,001

1,0x10-6

0,03937

0,00328

1,094x10-3

1 cm

10

1

0,1

0,01

1,0x10-5

0,3937

0,03281

1,094.10-2

6,214 10-5

5,396 10-6

1 dm

100

10

1

0,1

3,937

0,3281

0,1094

1 m

1000

100

10

1

0,001

39,37

3,281

1,094

6,214 10-4

5,396 10-4

1 km

106

105

104

1000

1

39 370

3 281

1 094

0,6214

0,5396

1 inch, pus

parmak

25,40

2,54

0,254

0,0254

2,835 10-5

1

0,0833

0,0278

1,578 10-5

1,371 10-5

1 foot (ft) ayak

304,80

30,48

3,048

0,3048

3,048 10-4

12

1

0,3333

1,894 10-4

1,645 10-4

1 Yard (Yd)

914,4

91,44

9,144

0,9144

6,35 10-3

36

3

1

5,682 10-4

4,934 10-4

1 State mil kara

 mili

160 900

1609

1,609

63 360

5 280

1 760

1

0,8684

1 naut mil

 deniz mili

-

185.200

-

1803

1,803

72 960

6 080

2 027

1,152

1

 www.kar-el.com.tr

ALAN (YÜZEY) ÖLÇÜLERİ AREA MEASURES

ALAN (‘YÜZEY) ÖLÇÜLERİ

cm2

m2

a (Ar)

ha

km2

sa inch

 inç

 kare

sa foot

 ayak

 kare

sa Yard

Yarda

 kare

sa mile

 mil

kare

Acre kare

1 cm2

1

0,0001

10-8

10-8

10-10

0,155

1,076 10-3

1,196 10- 4

3,861 10-11

2,47 10-8

1 m2

10.000

1

0,01

0,0001

10-6

1555

10,76

1,196

3,86 10-7

2,47 10-4

1 a (Ar)

106

100

1

0,01

0,0001

155 103

1076

119,6

3,861 10-5

0,0247

1 ha (Hektar)

108

104

100

1

10-2

155 105

107 600

11 960

0,0039

2,47

1 km2 (kilometre kare)

1010

106

10 000

100

1

155.107

1076 104

1 196 103

0,3861

247,1

1 sq inch kare

6,452

6,452 10-10

1

6,944 10-3

7,716 10-4

1 sq foot kare

929

0,093

-

-

9,29 10-8

144

1

0,1111

3,587 10-8

1 sq (Yarda kare)

8 361

0,8361

8,361 10-7

1 296

9

1

3,288 10-7

1 sq mile kare

25 900

259

2,59

278 10—7

3,098 106

1

640

1 acre

4 050

40,5

0,405

4,05 10-3

43 640

4 850

0,0016

1

                                                                                                                                      D E V A M I >>>>>>


ÇEVRİM TABLOSU: GÜÇ BİRİMLERİ

 

KW

BG (PS)

HP

kgms—1

kcals—1

btus—1

ftlbs—1

1 kilowatt = 1000 watt

1

1,36

1,34

102

2,39x10—1

9,48x10—1

737,8

1 beygir gücü (metrik)

7,36x10—1

1

9,86x10—1

75

1,76x10—1

6,97x10—1

542,5

1 beygir gücü (HP)

7,46x10—1

1,014

1

76,04

1,78x10—1

7,07x10—1

550

1 kilogram metre / saniye

9,81x10—3

1,33x10—2

1,31x10—2

1

2,34x10—3

9,3x10—3

7,233

1 kilokalori / saniye

4,19

5,69

5,61

427

1

3,97

3,088

1 iNG. ısı birimi / saniye

1,06

1,43

1,41

108

2,52 10—1

1

778

1 foot pound / saniye

1,36x10—3

1,84x20—3

1,82x10—3

1,38x10—1

3,24x10—3

1,29x10—3

1

 

EVRİM TABLOSU: GÜÇ BİRİMLERİ

 

W

KW

ft lb

dak-1

Btu

 Dak-1

g cm

 s-1

Kcal

 Dak-1

HP

Btu

sa-1

watt

1

10-3

44,25

5,688x10-2

10 200

1,4333x10-2

1,341x10-3

3,413

kilowatt

1000

1

44 250

56,88

...

14,33

1,341

3,413

foot pound / dakika

2,260x10-2

2,260x10-5

1

1,285x10-3

230,5

3,239x10-4

3,030x10-5

7,712x10-2

ING. ›s› birimi / dakika

17,58

1,758x10-2

778

1

1,793x10-2

2,520x10-1

2,358x10-2

60

gram santimetre / saniye

9,807x10-5

...

4,340x10-3

5,578x10-6

1

1,405x10-6

...

3,347x10-4

kilokalori / dakika

69,77

6,977x10-2

3 087

3,968

7,117x10-5

1

9,356x10-2

238,1

beygir gücü

745,7

7,457x10-2

33 000

42,42

...

10,69

1

2 545

ING. ›s› birimi / saat

2,930x10-1

2,930x10-4

12,96

1,667x10-2

2 989

4,2x10-3

3,929x10-4

1

HACİM ÖLÇÜLERİ                                                                           VOLUME MEASURES

HACİM

ÖLÇÜLERİ

mm3

cm3

dm3

 (litre)

m3

cubic

inch in3

Cubic

foot yd3

Cubic

yard

us fl

 oz

İmp

 fl oz

Us

gallon

İmp

gallon

İmp

 pint

1 mm3

1

0,001

0,61-4

1 cm3

1000

1

0,001

10-6

0,061

0,0338

0,0353

1 dm3

106

1000

1

0,001

61,02

0,035

1,308 10-3

33,81

35,3

0,2642

0,22

1,76

1 m3

109

106

1000

1

61 020

35

1,308

33 810

35 300

264,2

220

1750

1 cubic inch

 (inç küp)

16 390

16,39

0,0164

1

5,78 10-4

0,5541

0,5768

0,0043

0,0036

0,288

1 cubic foot

(ayak küp)

28 320

28,32

0,0285

1 728

1

0,0370

957,5

996,6

7,481

6,232

49,83

1 cubic yard

 (Yarda küp)

764,6

0,7646

46 656

27

1

25 853

26 909

202

168,2

1 345

1 us f› oz

29 570

29,57

0,0296