ELEKTROBANK

Elektroteknik Bilgi Bankası

Elektrobank Satın Al
ÇEŞİTLİ BİRİMLER ve SEMBOLLERİ

                                                                                                                             15 / 03 / 2019
ÇEŞİTLİ BİRİMLER VE SEMBOLLER

Fiziksel Büyüklügün
(Değişmezin) Adı

Sembolü

Birimi

Kısaltılmışı

Uzunluk (tel uzunluğu, devre uzunluğu, tel çapı, kesit)

l, d

Metre

m

Kütle

M

Kilogram

kg

Zaman

t

Saniye

s

Elektrik akımı şiddeti

l

Amper

A

Termodinamik sıcaklık

T

Kelvin

K

Işık şiddeti

 

Kandil

cd

Düzlem açı

 

Radyan

rad

Alan (devre kesit alanı, tel kesit alanı, v.s.)

S

Metre kare

m2

Hacim

 

Metre küp

m3

Özgül hacim

υ

Metre küp / kilogram

m3 kg—1

Yoğunluk

ρ

Gram / santimetre küp

g cm3

Hacimsel debi

 

Metre küp / saniye

m3 s—1

Hız

v

Metre / saniye

m s—1

İvme

 

Metre / saniye kare

m s—2

Açısal hız (frekans veya pülzasyon)

ϖ

Radyan / saniye
1 / saniye

rad s—1
s—1

Açısal ıvme

 

Radyan / saniye kare

rad s—2

Aydınlatma yoğunluğu

 

Kandil / kare

cd m—2

Enerji, iş

W

Joule
Kilowatt saat
Beygir saat
Kilogram metre
Kilogram metre kare/saniye kare
Newton metre
Volt Amper saniye

J
 kW h
Ps h
kg m
kg m2 s—2
N m
V A s


Fiziksel Büyüklüğün (Değişmezin) Adı

Sembolü

Birimi

Kısaltılışı

Sıcaklık akışı

 

Metre kare / saniye

m2 s—1

Manyetik alan şiddeti (Mıknatıslayıcı alan)

H

Weber / metre kare
Amper / metre

Wb m—2
A m—1

Enerji akışı, Güç

 

Watt
Kilogram metre kare / saniye küp Newton / metre kare

W
 kg m2 s—3
N m—2

Güç (Power)

P

Watt
Kilogram metre / saniye
Beygir gücü

W
kg m s—1
PS, HP

Basınç, Gerilme (Pressure)

P

Pascal
Atmosfer
Newton / metre kare
Kilogram metre / saniye kare

Pa
at
N m—2
kg m s—2

Basınç, Gerilme (Pressure)

P

Kilopond / santimetre kare Kilogram - kuvvet / santimetre kare

kp cm—2
kgf cm—2

Elektrik miktarı, Elektrik yükü, Pil ve akümülatör kapasitesi

Q

Coulomb
Amper saat
Amper saniye

C
A h
A s

Elektrik potansiyeli

 

Volt
Kilogram metre kare / saniye küp Amper
Joule / Amper saniye
Watt / Amper

V
 kg m2 s—3
A
J A—1 s—1
W A—1

Elektrik alan ?iddeti (Dielektrik dayan›m)

E

Newton / Coulomb
Volt / metre

N c—1
V m—1

Gerilim (elektromotor kuvvet)

U, E

Volt

V

Elektrik direnci (rezistans)

R

Ohm
Kilogram metre kare /
saniye kare Amper kare
Volt / Amper

Ω
kg m2 s—2
A—2
V A—1

Elektrik iletkenli¤i (kondüktans)

G

Mho
Siemens
 
1 / Ohm


S
kg—1 m2s2A2
Ω—1 Ω

Frekans

f

Hertz
1 / saniye
Cycle / saniye

Hz
s—1
c s—1

 

Fiziksel Büyüklüğün (Değişmezin) Adı

Sembolü

Birimi

Kısaltılışı

Elektrik sığası, kapasite

C

Farad


Amper saniye Volt
Coulomb / Volt
Mikro farad
Piko farad

F
 A
4s4kg—1 m2
A s V
C V
—1
µF
pF

Özgül yanma ısısı

cy

Kalori / gram

cal g—1

Özgül erime ısısı

ce

Kalori / gram

cal g—1

Özgül buharlaşma ısısı

cb

Kalori / gram

cal g—1

Isı enerjisi

Q

Kalori

cal

Sıcaklık derecesi

Θ

derece santigrat

°C

Isıl iletkenlik

 

Watt / Kelvin metre

W K—1 m—1

Isı aktarım katsayısı

 

Watt / Kelvin metre kare

W K—1 m—2

Elektriksel alan

 

Volt / metre

V m—1

Elektriksel akı yoğunluğu

 

Coulomb / metre kare

C m—2

Boşluğun dielektrik sabitesi

ε0

ε0 = 8,85 x 10—12 F/m

F m—1

ızafi dielektrik sabitesi

εr

 

 

ıyon dozu

 

Coulomb / kilogram

C kg—1

ıyon dozu hızı

 

Amper / kilogram

A kg—1

Magnetomotor kuvvet Magnetik gerilim

Θ

Amper sar›m Amper

A sarım A

Sarım sayısı

N

 

 

Bobin fluksu (akısı)

Ψ

Weber Volt saniye

Wb
V s

Devir hızı

n, N

Devir / saniye Devir / dakika

dev s—1
dev dak—1

Mağnetik direnç (Redüktans)

1 / Henri

H—1

 

Fiziksel Büyüklüğün (Değişmezin) Adı

Sembolü

Birimi

Kısaltılışı

Özgü iletkenlik (Spestifik kondüktans)

χ

 

S m mm—2

İzafi gerilim düşümü

ε

% olarak 1,5 —3—5 v.s.

 

Döndürme momenti

M

Kilogram metre

kg m

Periyot

T

Saniye

s

Dalga uzunluğu

λ

Metre

m

Reaktans

x

Ohm

Ω

Impedans

z

Ohm

Ω

Faz farkı

?

Derece Radyan

° rad

Güç faktörü

Cos ?

 

 

Özgül direnç (spesifik rezistans)

ρ

Ohm milimetre kare / metre

Ω mm2 m—1

Aktif güç

P

Watt

W

Reaktif güç

Q

Volt Amper reaktif

V A r

Zahiri güç

N

Volt Amper

V A

Randıman (verim)

η

 

 

Manyetik akı, Manyetik fluks

Φ


Weber
Kilogram metre kare / saniye kare
Amper
Volt saniye

Wb
kg m
2 s—2
A
—1
V s

Öz indüktans Ortak indüktans

L, M

Henry
Kilogram metre kare / saniye kare Amper kare
Volt sanilye /Amper
Weber / Amper

H
kg m
2 s—2
A—2
 
V s A—1
Wb A—1

Işık flux’u (akısı)

lm

Kandil

cd

Aydınlanma şiddeti

lx

Kandil
Lümen / metre kare

cd
lm m—2


ALFABETİK DİZİNDE BİRİMLERİN KISALTILIŞI

 

Uluslararası ismi

Birimi

Kısaltılışı

Absolute

Mutlak

 

Ampere

Amper

A; amp

Ampere hour

Amper saat

A hr, A sa, amp hr, amp sa

Ampere second

Amper saniye

A sec; A s

Ampere turn

Amper sarım

A sarım ; amp sarım

Angle

Açı

 

Are

Ar

a

Atmosphere

Atmosfer

atm ; at

Avoirdupois

Resmi-Ticari ağırlık

avdp

Bar

Bar

b ; bar

Becquerel

Becquerel

Bq

British thermal unit

İngiliz ısı birimi

Btu ; B

Calorie

Kalori

cal

Candle

Kandil

cd

Centigrade

Santigrad

°C

Centigrade head unit

Sanntigrad ısı birimi

CHU

Centimeter

Santimetre

cm

Centimeter dyne

Santimetre dyne

cm dyn

Centimeter gram

Santimetre gram

cm g

Centimeter of mercury

Santimetre civa sütunu

cm Hg

Coulomb

Coulomb

C

Decibel

Desibel

dB

Decigram

Desigram

dg

Degree

Derece

deg ; drc

Degree Centigrade

Derece santigrad

°C

Degree Fahrenheit

Derece Fahrenheit

°F

Dozen

Düzine

doz

 

Uluslararası İsmi

Birimi

Kısaltılışı

Dry

Kuru

dry

Dyne