ELEKTROBANK

Elektroteknik Bilgi Bankası

Elektrobank Satın Al
Sunuş

                                                                                                                                      15.09.2023
          THE ELECTRICAL ENGINEERING HANDBOOK ELEKTROBANK ELECTROBANC ELEKTRİK MÜHENDİSLİGİ EL KİTABI       

                          
                 THE ELECTRICAL ENGINEERING HANDBOOK, ELEKTRİK TESİSLERİNDE ŞANTİYE
EL KİTABI, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ EL KİTABI


              2. BASKININ SUNUŞ'U
             ( 2008 )

         Birinci baskısı on yıl önce yapılan ve kısa sürede tamamı tükenen Elektrobank kitabının, yogun talep üzerine ikinci baskısı hazırlanarak genişletilmiş ve yeni konular ilave edilerek meslektaşlarımızın beğenilerine sunulmuştur.
        
      Birinci baskıdaki yazım ve basım hataları titiz bir çalışma sonucu mümkün olan en iyi şekilde düzeltilerek, örnek problem çözümlerinin de çoğaltılması yönünde çalışmalar yapılmıştır.Arıca birinci kitaptaki konulara ilave olarak;yeni tip Dijital Sayaçlar, Parafudrlar, Bus-barlar ve kablo kanalları, Yangın İhbar Sistemleri, Asansörler, Jeneratörler, Isıtma ve Sogutma Sistemleri, Ex-Proof Sistemler gibi değişik konulara da bu ikinci baskıda yer verilmiştir.

         Yine ilk baskıda oldugu gibi bu baskıda da yerli, yabancı bir çok teknik el kitapları, elektroteknikle ilgili kitaplar, dergiler, makaleler ve teknik dökümanlar incelenerek, olabildiğince kaynakça taranmış, derlenen bu eser tenik elemanların yararına sunulmuştur.

         Uzunca bir çalışma süresi sonunda hazırlanmış olan bu eseri yazarken bir özdeyişimizden ilham aldım ve bu özdeyiş bana çalışma gücü verdi " Kim ki bırakmaz ise arkasında bir eser o kişinin yerinde yeller eser " Yıllardır meslek hayatımda ki bilgi birikilerimi de sizlerle paylaşarak sizlerin gönüllerinizde, çalışma masalarınızda, kitaplıklarınızda, çantalarınızda da bu esere yer vereceginizi ümit ediyorum.

         Birinci baskıda olduğu gibi kitabın yazımında yardımlarını esirgemeyen yakın dostum Elk Müh Mehmet DEMİRCİ ye, kitabın şekil ve çizimlerini bilgisayar ortamında gerçekleştiren Muharrem DEMİRCİOĞLU na yazım, basım ve cilt işlerini büyük bir titizlikle gerçekleştiren Bizim Büro Ltd Şti çalışanlarına da teşekkürlerimi sunarım.

         Kitap hakkında yapıcı eleştiri ve önerileriniz, kitabın ileriki baskılarına da ışık tutacağı kanaatindeyim. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

         Meslektaşlarıma ve teknik elemanlara yararlı olabilmesi umuduyla . 
                                                                                                                       
                                                                                                                          urgupluzafer@gmail.com

                                                                                                                                 Zafer ÜRGÜPLÜ 
                                                                                                                                Elk. Müh. 
                                                                                                                             Oda No: 6040

                      İÇİNDEKİLER

                                                                                                                SAYFA

1. TEKNİK BİLGİLER VE ÇEVRİM TABLOLARI....................................................1 — 66

Eski Ölçü Birimleri ............................................................................................................3

Ülkelerin Ölçü Birimleri .....................................................................................................4

İngiliz ve Amerikan Ölçü Birimlerinin metrik Sisteme Çevrilmesi ......................................5

Beygir Gücünü kW’a Parmak Ölçüsünü Milimetreye Çevirme Cetveli...............................7

Sinüs, Kosinüs, Tanjant Kotajant Çevrimleri ...................................................................12

Açısal Fonksiyonlar .........................................................................................................16

Trigonometri ve Logaritma ..............................................................................................18

Çeşitli Birimler ve Sembolleri ..........................................................................................21

Alan ve Çevre Hesapları .................................................................................................29

Hacim ve Alan Hesapları ................................................................................................30

Düzgün Çok Kenarlılar ve Romen Rakamı .....................................................................32

Sık Kullanılan Sayıların Değerleri.....................................................................................33

Kimyasal Maddeler ve Formülleri......................................................................................34

Çeşitli Metallerin Fiziksel Özellikler ..................................................................................36

Akışkanların Fiziksel Özellikleri ........................................................................................38

İletken Malzemelerin incelenmesi ....................................................................................39

Katı ve Sıvı Maddelerin Özgül Ağırlıkları .........................................................................40

Yakıtların Isı Değerleri ......................................................................................................41

İletkenlerin Öz Dirençleri ve Özgül Kondüktansları ..........................................................42

Di Elektrik Sabiteleri ve Fiziksel Sabiteler ........................................................................44

Muhtelif Madeni Levhaların Kalınlığına Göre m2 Ağırlıkları .............................................45

Demir Çubukların (Dört Köşe, Altı Köşe, Yuvarlak) Metre Ağırlıkları................................45

Silme Lama, Saç Levha, Eşit Kenar Köşebent ................................................................46

NPI, NPU, Boru, Kare, Profil Ağırlıkları ............................................................................47

Kazan Boruları, Manşonlar, Sanayi Boruları ....................................................................48

Pirinç Çubuklar ve Lamalar ..............................................................................................49

Örgülü Bakır Teller, Kurşun Levha, Pirinç ve Bakır Borular .............................................50

Whitworth Vida ve Somunlar ............................................................................................52

Metrik Vida ve Somunlar ..................................................................................................53

INCH-Milimetre Karşılıkları ...............................................................................................54

Metrik Civata Ölçüleri .......................................................................................................55

Vidalar ve Çelik Dübeller ..................................................................................................56

Ağaç Vidası Ölçü ve Numaraları ......................................................................................57

Matematikte Kullanılan Semboller ....................................................................................58

Konutlarda Pratik Isı Hesabı ............................................................................................59

Yapıların Yaklaşık Maliyeti ...............................................................................................60

Soğuk Hava şartlarında Beton Dökümü ...........................................................................61

Dünya Ülkelerine Kullanılan Gerilim Değerleri .................................................................63

Ülkelere Ait Standart ve Semboller ..................................................................................64


2. ELEKTRİK FORMÜLLERİ VE DEVRE ANALİZİ ..............................................67 — 96

Elektriksel ve Manyetik Büyüklükler .................................................................................69

Bazı Elektrik Formülleri ....................................................................................................72

Elektroteknik Sembol ve Ayrıntıları ..................................................................................73

Doğru Akım, Bir Fazlı, Üç Fazlı Devrelerdeki Formüller ..................................................74

Alternatif Akım Tekniğinde Direnç ve İletim Değerleri ......................................................76

Ohm Kanunu, Kirşof Kanunu, Elektrikte Güç ...................................................................77

Doğru Akım Devreleri .......................................................................................................78

Monofaze Devreler, Trifaze Devreler ...............................................................................79

Gerilim Düşümü Formülleri...............................................................................................81

Alçak Gerilim şebekesinde Gerilim Düşümü ....................................................................82

Orta Gerilim şebekesinde Gerilim Düşümü ......................................................................85

Elektrik Formülleri.............................................................................................................86

AC Seri (Direnç, Bobin, Kondansatörlü) Devreler ............................................................87

AC Paralel (Direnç, Bobin, Kondansatörlü) Devreler .......................................................90

AC Devrelerinde Vektörel Çözümler ................................................................................95


3. YÜKSEK VE ORTA GERİLİM ŞEBEKELERİNİN İNCELENMESİ...................97 — 148

Elektrik şebekelerine Giriş ................................................................................................99

Enerji Taşınmasında iletken Seçimi................................................................................100

Çelik Alüminyum İletkenlerin Karakteristikleri.................................................................102

Zincir Tipi izolatörler .......................................................................................................107

Havai Hat Dolu Tip Çubuk izolatörler .............................................................................110

Pin Tipi izolatör................................................................................................................111

Havai Hat Dolu Tip Mesnet izolatörleri ................................................. .........................112

Harici Tip Mesnet izolatörü ......... ..................................................................................113

Dahili Tip Mesnet izolatörü..............................................................................................115

Geçiş izolatörleri..............................................................................................................116

Kablo Başlık izolatörleri ..................................................................................................117

Transformatör Buşing izolatörleri ...................................................................................118

izolatör Demiri Seçimi ....................................................................................................120

K Tipi izolatör Karakteristik Değerleri..............................................................................121

HD ve VHD izolatörlerin Karakteristik Değerleri .............................................................122

Döküm Reçine izolatörleri ..............................................................................................123

Stock Bridge Damperler(Titreşim Amörtisörü)................................................................127

Y.G Enerji Nakil Hattı Direkleri .......................................................................................129

Enerji Nakil Hattı Fleş Mesafeleri ...................................................................................135

Yapı içinde ve Dışındaki Yerlerde Yaklaşma Mesafeleri ................................................138

Zincir izolatör Montaj şekilleri .........................................................................................147

Yüksek Gerilim Sembolleri .............................................................................................148


4. KISA DEVRE HESAPLARI.............................................................................149 — 198

Kısa Devre Akımı ve Kısa Devre Kesme Güçleri............................................................151

Örnek Kısa Devre Hesabı ..............................................................................................152

Baraların Kısa Devre Akımı, Akıma Göre Boyutlandırılması .........................................160

Dik Dörtgen Kesitli Alüminyum Baralar ..........................................................................161

Bakır Baralar ..................................................................................................................163

Yuvarlak Boru Tipi Baralar .............................................................................................164

Fider Afşırı Akım Koruma ...............................................................................................165

Fider Toprak Kodruması.................................................................................................166

izoleli Devrede Toprak Koruması....................................................................................167

Diferensiyel Röleler ........................................................................................................167

Ölçü Trafolarında Güç Seçimi ........................................................................................168

Koruma Röle Çeşitleri ....................................................................................................170


5. Y.G. VE O.G. ŞEBEKELERİNDE AYIRICI VE KESİCİLER ..........................199 — 242

Y.G. ve O.G. Ayırıcı Çeşitleri .........................................................................................201

Harici Ayırıcılar (Pantograf ve Döner izolatörlü) ............................................................203

Dahili Tip Ayırıcılar .........................................................................................................208

Y.G ve O.G Kesiciler Kesme Gücüne Göre Kesici Seçimi .............................................209

Kesme Gücüne Göre Kesici Seçimi................................................................................217

Metal Muhafazalı Modüler Hücreler ...............................................................................229

Hücre Tipleri ve Standart Donanımlar ............................................................................231

Şalt Merkezi Bara Bağlama ............................................................................................241

Bir Trafo veya Yük Merkezinin Bağlama şekilleri ...........................................................242


6.TRANSFORMATÖRLER ................................................................................243 — 280

Güç Transformatörleri ....................................................................................................245

Transformatörlerin Bağlama şekilleri ..............................................................................246

Transformatör Sembolleri................................................................................................248

O.G Transformatör Özellikleri.........................................................................................249

Hermetik Dağıtım Transformatörleri ...............................................................................250

Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörler ....................................................................251

Transformatörlerle İlgili Bazı Tarifler …...........................................................................253

Transformatör Kademe Değiştiriciler ve Soğutucu Yağ Özellikleri .................................255

Anma Gerilim Ve Anma Akım Değerleri..........................................................................256

Transformatör Postalarında Kullanılan Malzemeler .......................................................257

Akım Transformatörleri....................................................................................................258

Dağıtım Sisteminde Kullanılacak O.G Akım Trafoları ....................................................261

Gerilim Transformatörleri ...............................................................................................262

Dağıtım Sisteminde Kullanılacak O.G Gerilim Trafoları..................................................262

Transformatör Aksesuarları ............................................................................................265

Bucholz Röleleri .............................................................................................................267

Transformatörlerin Teknik Şartnamesi ...........................................................................269

Y.G Transformatörlerinin Fiziksel Özellikleri ..................................................................270

Yer Altı O.G Trafo Merkezleri..........................................................................................271

Transformatörlerin Havalandırılması ..............................................................................273

Transformatör Güç Hesebında Talep ve Diversite Hesapları ........................................275


7.SAYAÇLAR VE ÖLÇÜ ALETLERİ .................................................................281 — 303

Abone Çeşitleri ...............................................................................................................283

Çift Terimli Tarife, Tek Terimli Tarifeler ..........................................................................284

Çok Tarifeli Elektronik Sayaçlar .....................................................................................287

Akıllı Sayaçların Bağlantı şekilleri ..................................................................................291

Kombi Elektronik Sayaçlar .............................................................................................292

Elektronik Sayaçların Geleceği ......................................................................................294

Mekanik Sayaçlar ve Bağlantı şekilleri ...........................................................................295

Dijital Göstergeli Ölçü Aletleri..........................................................................................300

Analog Göstergeli Ölçü Aletleri ......................................................................................301

Ölçü Aletlerine Ait Semboller .........................................................................................302


8.HATLARIN KORUNMASI ve PARAFUDRLAR ..................................................305-318

Ark Boynuzları (Eklatörler) .............................................................................................307

Parafudr Çeşitleri ...........................................................................................................309

Parafudr Seçimi .............................................................................................................311

Dağıtım Sisteminde Kullanılacak O.G Parafudrları ........................................................313

Parafudr Montaj şekilleri .................................................................................................314

Yüksek Gerilim Parafudrları ...........................................................................................316

A.G Parafudr Özellikleri ..................................................................................................317


9.SİGORTALAR, PAKO ŞALTERLER, TERMİK MAGNETİK ŞALTERLER ........319-341

Y.G ve O.G Sigortaları ...................................................................................................321

Transformatörlerde Y.G Sigorta Seçimi .........................................................................323

A.G NH Bıçaklı Sigortalılar..............................................................................................324

Sigortalarda Sellektif Koruma..........................................................................................325

W. Otomatlar ..................................................................................................................327

Kaçak Akım Koruma Röleleri .........................................................................................329

Dikey Tip Sigortalı Yük Ayırıcıları....................................................................................333

Sigortalı Yük Kesicileri ...................................................................................................334

Termik, Termik Mağnetik Şalterler .................................................................................335

Mikro İşlemcili Korumalı Şalterler....................................................................................336

Pako Şalterler..................................................................................................................337

Üzengili Şalterler ............................................................................................................341


10.A.G ve A.G+O.G HAT İLETKENLERİ İLE MONTAJ ŞEKİLLERİ ....................343-356

Bakır İletkenlerin Elektriki ve Mekanik Özellikleri............................................................345

Alüminyum İletkenlerin Elektriki ve Mekanik Özellikleri ..................................................346

Çelik Alüminyum iletkenlerin Elektriki ve Mekanik Özellikleri ........................ ................347

İzolatör ve İzolatör Demirinin Seçimi .............................................................................348

A.G İzolatör Çeşitleri ve Özellikleri..................................................................................349

Telefon-Hava Hat Mesnet İzolatörleri..............................................................................350

O.G Hatlarında Güç ve Mesafeye Göre Kesit Tayini .....................................................351

A.G Dağıtım şebekesinde Kesit Hesabı .........................................................................352


11.DİREK SEÇİMLERİ ...........................................................................................357-426

Türkiye Buz Yükü Bölge Haritası ...................................................................................359

Direkler ve Özellikleri .....................................................................................................361

Orta Gerilim Hatlarının Taşınması ve Dağıtımı ..............................................................362

İletkenlerin Cer ve Rüzgar Yükleri ..................................................................................363

Köşe Açılarına Göre Bileşke Kuvvet Faktörleri ..............................................................364

1. 2. 3.4. 5. Bölgelerde Direk Seçimi ..............................................................................365

A.G. ve Müşterek Direklerde Kullanılan Traverslerin Profili ...........................................405

Bölgelere Göre Direk 40 m ve 50 m de Direk Boy ve Ağırlıkları ....................................406

Bölgelere Göre Müşterek Direklerin Boy ve Ağırlıkları....................................................407

Ağaç Direklerinin Özellikleri ...........................................................................................409

Travers Boyları ...............................................................................................................410

3XSwallow İletkenli Müşterek Direklerin 80 m Açılması .................................................411

3XSwallow Direk Seçimi ve Travers Boyları ..................................................................412

3XRawen İletkenli Müşterek Direklerin 80 m Açıklıkta Kullanılması ..............................413

Transformatör Direği Seçimi...........................................................................................415

Bölgelere Göre Fleş Değerleri ........................................................................................417

Beton Direk Özellikleri ....................................................................................................418

Düz Hatlarda Konsol (Potans) Ölçüleri ..........................................................................422

Direk Seçim Özetleri.......................................................................................................423


12. KABLOLAR .....................................................................................................427-496

Kablo Sembolleri ............................................................................................................429

Kabloların TS ve VDE Karşılıkları ..................................................................................431

Bakır Özlü Kablolar ........................................................................................................435

Halojenden Arındırılmış Kablolar ...................................................................................438

Kabloların Akım Taşıma Kapasiteleri .............................................................................439

Yer Altı Kablolarının Akım Taşıma Kapasiteleri .............................................................440

Kabloların Çap ve Ağırlıkları ..........................................................................................443

Bakır ve Alüminyum Kabloların k ve m Katsayıları ........................................................445

Örnek Kablo Kesiti Hesabı .............................................................................................446

NYY ve NYCY Kablolarının Reaktansları........................................................................450

Kablonun Taşıyacağı En Büyük Güç ve Bu Gücün Taşınacağı Uzaklık ........................451

O.G. Kablolarının Kesit Hesapları ..................................................................................453

Alvinal Kablolar...............................................................................................................455

Alpek Kablolar ................................................................................................................457

Alüminyum Yer Altı Kabloları .........................................................................................458

Klemens Çeşitleri ...........................................................................................................460

Kablo Ek Mufları ve Kablo Başlıkları ..............................................................................461

Kabloların Toprağa Döşenirken Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler .............................463

Kabloların Havada Kablo Rafında Döşenmesi................................................................466

Boru Çaplarına Göre Geçirilecek Kablo Sayısı ..............................................................468

A.G. ve O.G. Gerilim Düşümü Hesabı ...........................................................................469

O.G. şebeke de Gerilim Düşümü....................................................................................472

Kablo Kesitlerinin Pratik Olarak Seçilmesi .....................................................................473

Telefon Kabloları ............................................................................................................481

PTT Girişi Bina Terminal Kutusu ....................................................................................482

Telefon Kolon Dağıtım şemaları .....................................................................................487

Harici Telefon Kabloları ve Döşenmesi ..........................................................................491


13. BUSSBAR SİSTEM VE KABLO KANALLARI ................................................497-522

Bussbar Teknolojisi ........................................................................................................499

E-Line Bussbar Sistemleri...............................................................................................501

Bussbar Sistem Montaj Resimleri ..................................................................................503

Bussbar Sistemde Gerilim Düşümü Hesabı....................................................................505

Trolley Bussbar Sistemi (Yürüyen Vinçlerde ve Büyük Tezgahlarda) ............................508

Busbar Kanal Sistemi Teknik şartnamesi .......................................................................509

Saç Kablo Kanalları ........................................................................................................510

Saç Kablo Merdivenleri ..................................................................................................517

Döşeme Altı Kablo Kanalları ..........................................................................................519

PVC Kablo Kanalları.......................................................................................................520

Standart Kablo Bağları ...................................................................................................521


14. AYDINLATMA ARMATÜR VE AMPUL ÇEŞİTLERİ ........................................523-564

Aydınlatma Tanımı .........................................................................................................525

Armatürlerin Işık Dağılım Eğrileri ...................................................................................529

Renklerin Yansıtma Katsayıları ......................................................................................529

Aydınlatma Hesabı ve Örnek Çözüm..............................................................................530

Asgari Aydınlatma şiddetleri Tablosu .............................................................................534

Aydınlatma Verimleri ......................................................................................................536

Pratik Aydınlatma Hesabı ve Armatür Seçimi ................................................................537

Aydınlatma Armatür Çeşitleri .........................................................................................538

Ampul Çeşitleri ve Karşılaştırılması ...............................................................................540

Lambalar Hakkında Genel Bilgiler ..................................................................................543

Işık Konileri .....................................................................................................................546

Lambalarda Kullanılması Gereken Kondansatörler .......................................................547

Lamba Duy Çeşitleri........................................................................................................548

Aydınlatma şekilleri ........................................................................................................549

Armatür Yerlerinin Belirlenmesi ......................................................................................550

Floresan Lamba Bağlantıları ..........................................................................................551

Gaz Deşarjlı Ampullerde İgnitör Bağlantı şekilleri ..........................................................552

Yol Aydınlatmasında Işık Kaynakları ve Armatürler .......................................................555

Dış Aydınlatma Hesabı...................................................................................................560


15. BİNA DAHİLİ A.G. KUVVET VE AYDINLATMA TESİSATLARI .....................565-604

Fonksiyonel Binalar ........................................................................................................567

Bussbar Sistemli Aydınlatma .........................................................................................568

Yükleri Beslemek için Kablo Döşeme Metodları ............................................................573

Aydınlatma Sortileri ........................................................................................................576

Tesisat Çeşitleri ..............................................................................................................577

Hareket Sensörlü Tesisatlar ...........................................................................................578

Merdiven ve Koridor Aydınlatması .................................................................................580

Fotosel Roleler ...............................................................................................................580

Acil Durum Aydınlatması ................................................................................................581

Aydınlatma Teknolojisindeki Yenilikler ...........................................................................582

Elektrik iç Tesisat Yönetmeliği .......................................................................................587

Aydınlatmada Elektrik Tatbikat Projesi............................................................................595

Bina Elektrik Tesisatı 2007 Yılı Keşif Bedeli ..................................................................599

Kuvvetli Akım İşaretleri....................................................................................................600


16. YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ..........................................................................605-626

Konvensiyonel Yangın İhbar Sistemleri .........................................................................607

Analog Yangın İhbar Sistemleri ......................................................................................608

Yangın Dedektör Çeşitleri ve Kontrol Panelleri ..............................................................609

Gaz Alarm Sistemleri .....................................................................................................620

Yangın Tesisat Montaj şekilleri ......................................................................................622

Yangın Tesisatında Kullanılan Semboller ......................................................................625


17. ASANSÖRLER..................................................................................................627-652

Asansörün Tarihsel Gelişimi...........................................................................................629

Asansör Tipleri ...............................................................................................................630

Asansörlerin Sınıflandırılması.........................................................................................633

Kasnak ve Çelik Halat Çeşitleri ......................................................................................634

Asansör Ölçüler ..............................................................................................................636

Devir Ayarlı Asansör Motorları .......................................................................................639

Hidrolik Asansörler .........................................................................................................642

Asansörlerin Karşılaştırılması.........................................................................................643

Yürüyen Merdivenler ......................................................................................................644

Asansör Emniyet Yönergesi ...........................................................................................645

Asansörle İlgili Yanlış Bilinenler .....................................................................................646

Cephe Asansörleri ..........................................................................................................647

Asansörün Kontrolü Nasıl Yapılır? .................................................................................648

Asansör Kontrol Formu ..................................................................................................651


18. JENERATÖRLER .............................................................................................653-684

Elektrik Üretimi ...............................................................................................................655

Jeneratör Çeşitleri ..........................................................................................................656

Jeneratör ve Yer Seçimi..................................................................................................658

Jeneratör Güç Hesabı ve Örnek Çözüm ........................................................................660

Elektrikli Motorların Beslenmesi İçin Jeneratör Seçimi...................................................663

Jeneratör Gücüne Göre Kablo Kesiti Seçimi ..................................................................672

Jeneratörlerin Teknik Özellikleri .....................................................................................673

Harmonikler ve Giderme Yolları .....................................................................................675

Jeneratörlerin Çalıştırılması ve Devreye Alınması .........................................................679

Arızaların Tesbiti ve Giderilmesi.....................................................................................681

Semboller ve Anlamları ..................................................................................................683


19. ELEKTRİK MOTORLARI..................................................................................685-736

Elektrik Motorlarının Sınıflandırılması.............................................................................687

Alternatif Akım Motorları.................................................................................................688

Doğru Akım Motorları .....................................................................................................690

Hibrit Motorları ................................................................................................................691

Trifaze Motorları .............................................................................................................693

Monofaze Motorları ........................................................................................................696

Rotor Yapıları .................................................................................................................701

Monofaze Motor Özellikleri..............................................................................................702

Motor Montaj şekli ..........................................................................................................703

50 Hz Motorların 60 Hz Çalıştırılması ............................................................................705

Trifaze Motorların Monofaze Çalıştırılması ....................................................................706

Yıldız Üçgenin Çalışma Özelliği .....................................................................................707

Trifaze Motor Özellikleri .................................................................................................708

Dalgıç Pompa Motorları (SAER) ....................................................................................710

Motor Güçlerine Göre Kablo Seçimi................................................................................713

Motorlarda Kullanılacak Kondansatör Seçimi.................................................................719

Motorlarda Sigorta Seçimi ..............................................................................................720

Üç Fazlı Motorlarda Koruyucu Donanımlar ....................................................................721

Asenkron Motorlara Yumuşak Yol Verme ......................................................................723

Değişken Frekans ve Gerilimde Motor Davranışları ......................................................728

Faz Sayısına Göre Motordaki Gücün Değişmesi............................................................730

İş Makinalarında Motor Gücü Hesabı..............................................................................731

Semboller .......................................................................................................................735


20. OTOMATİK KUMANDA DEVRELERİ ..............................................................737-774

Kontaktör Yapısı ve Özellikleri .......................................................................................739

Kontantörlerin Markalarına Göre Muadilleri ...................................................................741

Yardımcı Kontaktörler ve Termik Roleler .......................................................................742

Yıldız Üçgen Bağlamada Kontaktör Seçimi ...................................................................743

Kumanda Devreleri.........................................................................................................744

Otomatik Kumanda Sembolleri.......................................................................................745

Kumanda ve Kontrol Röleleri .........................................................................................759

Zaman Röleleri ...............................................................................................................767

Termistör Koruyucular ....................................................................................................772


21. ISITMA VE SOĞUTMA .....................................................................................775-808

Motorin Brülörleri ............................................................................................................777

Alarko Motorin ve Fuel-oil Brülörler ................................................................................779

THYSSEN Brülörler ........................................................................................................780

Monarch Brülörlerinin Özellikleri.....................................................................................783

Motorlu Vana Bağlantıları................................................................................................784

Aguatrol 2000 Sistemi ....................................................................................................785

Ontrol Yakıt Tasarrufu ....................................................................................................786

Doğal Gaz ve LPG ile Çalışan Brülörler..........................................................................787

Genel Soğutma şeması ..................................................................................................789

Soğutucu Akışkanları .....................................................................................................790

Soğutucu Akışkan Performans Mukayese Tablosu .......................................................791

Soğutma Sistemleri ........................................................................................................801

Otomatik Buz Makinası...................................................................................................802

Servislerin Dikkatine........................................................................................................804

Ekovat Çeşitleri ..............................................................................................................806


22. KOMPANZASYON............................................................................................809-840

Güç Katsayısın Düzeltilmesi...........................................................................................811

Kondansatör Gruplarının Fiziksel Özellik ve Ölçüleri .....................................................815

Cos φ Dairesi .................................................................................................................817

Reaktif Güç Kontrol Rölesi .............................................................................................819

Kompanzasyon Prensip şeması ....................................................................................826

Kompanzasyon Devre Eleman Seçimi............................................................................829

Hızlı Kompanzasyon Üniteleri ........................................................................................833

Kompanzasyon Teknik Şartnamesi ................................................................................835


23. DOĞRU AKIM ..................................................................................................841-864

Piller (Galvaniz Üreteçler) ..............................................................................................843

Pil Çeşitleri .....................................................................................................................844

Akümülatör ve Çeşitleri ..................................................................................................846

Akü Fiziksel Özellikleri ...................................................................................................847

VRLA Volf Regüleli Kurşun—Asit Akümülatörleri (Bakımsız Aküler)…..........................848

Kurşun Akülerin Elektrolit Özellikleri...............................................................................851

Akümülatör Tesisleri........................................................................................................852

Redresörler ve Doğrultmaçlar ........................................................................................855

Doğrultucular ..................................................................................................................857

Doğru Akım Motor Devresinde Kullanılan Eleman Seçimi .............................................858

Yarı İletken Doğrultucular................................................................................................860

Temas Halindeki Madenlerin Korozyon Değerleri ..........................................................861

Isıl Çiftlerin Termoelektrik Gerilimleri .............................................................................863

Yeni Teknolojik Özellikli Redresörler ..............................................................................864


24. TOPRAKLAMA VE KATOTİK KORUMA ........................................................865-892

Topraklama Çeşitleri ......................................................................................................867

TN Sistem Topraklanması ..............................................................................................870

TN—C Sistem Topraklaması .........................................................................................870

TN—S Sistem Topraklaması ..........................................................................................870

TN—C/S Sistem Topraklaması ......................................................................................871

TT ve IT Sistem Topraklaması........................................................................................872

Toprak Arızalarına Karşı Korunma..................................................................................873

Topraklama İletkenleri ....................................................................................................875

Topraklama Direncinin Ölçülmesi...................................................................................877

fierit Topraklayıcılar ........................................................................................................879

Çubuk Elektrotlar ............................................................................................................880

İletken Ek Tiplerinin Karşılaştırılması .............................................................................881

A.G. ve O.G. Şebekelerinde Topraklama Çeşitleri .........................................................883

Koruma Topraklamasının Yapılması ..............................................................................884

Katotik Koruma ve Çeşitleri ............................................................................................885


25. YILDIRIMDAN KORUNMA (PARATÖNER) ....................................................893-918

Yıldırım Olayı .................................................................................................................895

Yıldırımın Etkileri ............................................................................................................896

Yıldırımdan Korunma Çeşitleri ve Hesapları ..................................................................897

Piezo Elektrik Kristalli Aktif Paratöner ............................................................................902

Franklin France Saint — Elmo Paratönerler ..................................................................903

Aktif Paratönerler ...........................................................................................................904

Forend EU Aktif Paratöner .............................................................................................905

Das iyonizeri (Yıldırım Önleme Sistemleri) ....................................................................906

Aktif Paratöner Montaj Detayı ........................................................................................910

Kafes Direkte Aktif Paratöner Montajı ............................................................................911

Toprak Direnci Düşürücü Malzeme “GEM” ....................................................................914

GEM Uygulamaları .........................................................................................................915

Topraklama Çubuk Elektrotlar ........................................................................................916

Topraklama Elektrot Ekleri .............................................................................................918


26. EX—PROOF (ALEV SIZDIRMAZ) ELEKTRİK MALZEMELERİ .....................920-940

EX—PROOF Genel Tanımı ...........................................................................................921

Tehlikeli İş Yerleri ve Tanımları .....................................................................................922

Patlamaya Karşı Koruma Tipleri ....................................................................................924

Koruma Tipleri ve İlgili Standartlar ................................................................................925

Tehlikeli Alanlarda Elektrik Çalışması ............................................................................927

Gaz ve Buhar Ortak Özelliklerine Göre Sınıflandırma ...................................................931

EX—PROOF Armatörler ................................................................................................935


27. ELEKTRONİK ..................................................................................................941-938

Elektronik Devre Elemanları............................................................................................943

Dirençler Renk Kotlarının Okunması...............................................................................944

Direnç Çeşitleri pakkens ...............................................................................................946

Kondansatörler ve Renk Kotlarına Göre Okunması.......................................................948

Bobinler ve Endüktansin Hesaplanası ..........................................................................951

Devre Elemanlarının Sembolleri.....................................................................................953

Elektron Lambaları Yarı İletken Diyotlar ve Transistörler...............................................954

Fotoseller, Tristörler, Triyak, Diyak, Alan Etkili Transistörler ..........................................956

Elektronik Devre Elemanlarının Karakteristik Özellikleri ................................................958

Yarı İletken Güç Devresi Elemanları ..............................................................................962

Standart Yars ıletken Simgeleri ......................................................................................963

Zener Diyotlar .................................................................................................................964

Redresör Diyotlar ...........................................................................................................965

Radyo ve TV Kanal Frekansları .....................................................................................966

Kablolu TV Kablo ve Sinyal Değerleri ............................................................................967

GSM Gezgin İletişim fiebekesi........................................................................................968

Sıkça Kullanılan Bazı Konnektörlerin Uç Tanımları........................................................969

Fiber Optik Kablolar .......................................................................................................971

Fiber Optik Kablolarda Fiber Tüp ve Fiber Renk Sıralaması .........................................975

Elektromağnetik Yörünge ...............................................................................................977

Haberleşmede Aktif Sistemler ........................................................................................978

Radyolink Sistemleri .......................................................................................................979

Haberleşmede Kullanılan Bazı Kısaltmalar ....................................................................980

Haberleşme Kabloları......................................................................................................981

Elektronik Devrelerde Kullanılan Semboller ...................................................................984

Kısaltmalar ve Semboller ...............................................................................................986


28. DEGİŞİK KONULAR ......................................................................................989-1021

Direnç Telleri ve Isıtıcı Hesapları ...................................................................................991

Elektromanyetik Dalgaların Sınıflandırılması .................................................................995

Küçük Transformatör İmalat Hesapları...........................................................................996

Monofaze Kontrol Transformatörleri................................................................................999

Üç Fazlı Transformatör Özellikleri ................................................................................1000

Filtreli Kompanzasyon Reaktörleri ...............................................................................1001

Motor Sürücü Çıkış Reaktörleri ....................................................................................1002

AC Statik Regülatörler ..................................................................................................1003

Bakır Bobinaj Telleri ve Özellikleri ................................................................................1004

Motor Güçlerine Göre Kullanılan Bakır Ağırlıkları ........................................................1006

Bakır Bobinaj Teli Ağırlığı ve Eşdeğer Kesitleri ............................................................1007

Bakır Borular ................................................................................................................1010

Bakır Baralar ................................................................................................................1011

Transformatör Yağı Re Jenerasyonu ...........................................................................1012

Elektrik Pano Ölçüleri ...................................................................................................1013

Kablo Rekorları.............................................................................................................1015

Bina Maliyetleri ile İlgili Tespitler Yapılırken Kullanılan Yüzdeler..................................1016

İşletme Bakım Arabasında Bulunması Gereken Alet Edevat........................................1017

Kaynakçalar .................................................................................................................1019

elektrik tesisat projesi, ev elektrik tesisatı şeması, binanın elektrik tesisat aşamaları, elektrik tesisat döşeme, elektrik tesisat malzemeleri, elektrik tesisat projesi okuma, ev elektrik tesisatı kablo kesitleri, elektrik tesisat  portalı, alçak gerilim şebekeleri, ring şebeke, enterkonnekte şebeke, alçak gerilim nedir, şebeke arızası elektrik, ag og yg  gerilim değerleri, orta gerilim nerelerde kullanılır, şehir şebekesi, genel mühendislik teknik tabloları, Elektrik formülleri ve devre analizleri, Kısa devre hesapları, şebeke ayırıcı ve kesiciler, transformatörler, sayaç ve ölçü aletleri, parafudr, A.G ve O.G direk seçimi, Kablo seçimi, Bussbar sistem ve kablo kanalları, Yangın ihbar tesisatı, Asansör, jeneratörler, Elektrik motorları, otomatik kumanda, Doğru akım, Topraklama ve katotik koruma, paratöner, kablo kesit hesabı proğramı, 
                                                                                                                
                                                                                                           urgupluzafer@gmail.com

                                                                                                                               Zafer ÜRGÜPLÜ 
                                                                                                                                      Elk. Müh. 
                                                                                                                                  Oda No: 6040 

Kitabı satın almak için tıklayınız..